de beroepsvereniging

N

Gecertificeerde behandelaars

Om in de behoefte aan kwaliteitswaarborging te voorzien is in 1998 Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) opgericht, met als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz is de BATC aangesloten bij de CAM Coöperatie.

keurmerk

 

Missie van BATC
“Wij streven ernaar de vijf natuurgerichte principes via paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten/vak­specialisten een duidelijke, kwalitatieve plaats te geven bij consumenten, overheid en zorgverzekeraars. Wij zien hierbij het holistische uitgangspunt en de authenticiteit van onze therapeuten als belangrijke voorwaarden om tot de hoogst haalbare kwaliteit te komen. Wij hebben als doel de herkenbaarheid, effectiviteit en professionaliteit te vergroten in de natuurgerichte zorg, door de kwaliteit van de therapeuten te bewaken en hun belangen te behartigen.” Door me bij hen aan te sluiten, verplicht ik mij te werken met die pricipes, welke ik naar mijn vakgebied hier uitleg. Meer over de waarden waarmee BATC werkt vind je hier.

Klachtenregeling
Als er een misverstand is ontstaan, dan is mijn advies om dit met me te bespreken. Gewoon, zoals je dat ook zou doen bij kennissen of collegae. Desnoods klim je in de pen en zet je iets op papier. Het gaat erom, dat een misverstand wordt opgehelderd en de lucht geklaard wordt. Bij een klacht of geschil meld je dit eerst aan de BATC welke dan volgens protocol een mediation traject zal starten. Houje Thai is via BATC voor de Wkkgz aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen en bij de Cam Coop.

 

 

 

 

Natuurgericht werken volgens vijf BATC principes

Beroepen Associatie Therapeut en Consument
Thaise therapie is lichaamsgerichte therapie en kan worden ondergebracht bij Natuurgeneeskunde. Eigenlijk heeft men dit gedaan omdat er geen andere plek vooralsnog voor bestaat, zoals bij Ayurveda en Chinese geneeskunde het geval is.
Hier moeten we het dus voorlopig mee doen.
De BATC verplicht ons tot jaarlijkse gecertificeerde bijscholingen. Hiermee verleng ik mijn licentie als zorgverlener en waarborg ik mijn contracten met zorgverzekeraars. Deze bijscholingen zijn verbonden aan protocollen van hier. Meer kun je lezen op hun site: BATC.

Thai Healing Alliance International
Voor mijn passie kan ik me laven aan mijn collegae op de planeet. We zijn een kleine groep behandelaars die de Thaise studies bij de oorsprong leren en uitdragen. Enkelen van ons zijn de weinig overgebleven teksten uit de oude taal ‘Pali’ naar het engels te vertalen. Anderen zoeken regelmatig de paar meesters (m/v) op die nog over zijn om van hen te leren. Een klein aantal van ons -waaronder mijzelf- is aangesloten bij de THAI vereniging.
We wonen ver van elkaar af en zijn verbonden via besloten groepen over het internet. Regelmatig komen we bijeen om vaardigheden te leren en door te geven. Het is de bedoeling dat de doorgegeven kennis oprecht gebruikt en bewaard wordt, omdat de thaise massage nu een globalisering in gaat die ‘verWesterd’ wordt. Dit is ongunstig voor het behoud van oorsrponkelijke uitgangspunten.
Dit betekent dus niet, dat de kennis niet mag evolueren; het betekent alleen dat de theorie wordt behouden en de vaardigheden kunnen doorgroeien.
Wat steeds meer gebeurt, is dat men de vaardigheden aanleert zonder de theorie te beheersen, waardoor het werk een bepaald soort diepgang mist en meer gaat lijken op algemene wellness-massages. En dat is het niet!
Het enige probleem vooralsnog is dat Thaise bijscholingen hier niet erkend zijn en dat ik daarom dubbel (ook een reguliere bijscholing) moet bijscholen. In de Thaise leer wordt niet gewerkt met diploma’s; je blijft altijd student, wat ik heel logisch vind. We hanteren ook geen “levels”, of niveaus, want de meester/leraar(m/v) bepaalt jouw leerstof nadat bepaald is op welk moment jij op je levenspad bent en dat is waar jij aan toe bent qua leerstof.

Regulier onderwijs
Ik heb Bachelors in de Informatietechnologie (IT) en in de Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH). Zij vullen elkaars tekorten perfect aan en helpen mij nog dagelijks in mijn therapeutisch werk. Precies zoals ik had gehoopt.
Nieuw is de Medische Basiskennis naar ‘Plato’-normen.
En ik hoop te starten met mijn Master of Science in Healthy Ageing binnenkort.
Ach ja, als je de details wilt weten, kun je beter mijn LinkedIn profiel opzoeken. Ik stop toch nooit met leren, daar komt het op neer.

Ik werk volgens vijf onderling verbonden natuurgerichte ‘principes’ die BATC voor haar therapeuten opstelt. Zij fungeren als leidraad voor een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert.

 

Mijn werk met de pricipes ziet er als volgt uit:

 

1. Energie: hoe werk ik daarmee?
Energie is voor mij zowel stoffelijk als onstoffelijk. Dus brandstof, uitstraling en ook ‘de klik’ tussen ons.
We leren beter onthaasten, met juiste ademhalingstechnieken omgaan en vandaaruit mijn sessies verder worden uitgebouwd. Heel herkenbaar is dat iemand die er energiek uitziet, zich dan ook inderdaad goed blijkt te voelen. Noem het energie, noem het uitstraling. Dit is wel, wat ik bij jou waarneem en bij mezelf voel.
Daarnaast ervaar ik energie als brandstof. Heb je er genoeg van om de dag door te komen? Wordt het op een slimme manier aangewend? Zijn er dingen die je in je leefsijl kunt aanpassen aan je veranderend lichaam? Denk aan slaappatronen, eetgewoonten e.d.

2. Prikkeloverdracht: Hoe werk ik daarmee?
We zoeken naar de optimale synergie van lichaamssignalen. Synergie krijg je wanneer verschillende factoren samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. Als alle factoren in synergie zijn, is de kans om het doel te bereiken groter.
Is er synergie tussen systemen in jouw lichaam? Heb je door wanneer vermoeid bent? Ben je in staat daarop te reageren? Of is het warm genoeg en toch blijven de voeten koud? Heb je last van hoe bang je bent? Kun je moeilijk liefde voelen? Het kunnen prikkels zijn die een ongewenste kettingreactie veroorzaken die eenvoudig om te buigen is wanneer prikkels anders geïnterpreteerd worden of wanneer we die met oefening kunnen laten afvloeien. Ik gebruik hierbij massage- en bewustwordingstechnieken, om een paar te noemen.

 

 

3. Reiniging: hoe werk ik daarmee?
Gedurende ons bestaan gebruiken we ons lichaam, welke onderhevig is aan slijtage. Er zijn misschien periodes waarin we dat lichaam wisselend verzorgen, Er is misschien sprake is van stress, nalatigheid, uitputting. Er gebeuren veel dingen in een mensenleven en soms schakelen we over op “overleven”. Bent u aan olieverversing toe? Brandstof? Reiniging biedt openingen; van overleven naar leven. We reinigen ons lijf (baden/douchen, lichaamsbeweging, vasten), en ook ons innerlijk (ademhalen, mediteren, ontzuren, ontvetten). Ik geef adviezen geknipt voor jouw eigenheid. Van vasten naar  leefstijl aanpassingen en oefeningen voor thuis. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van innerlijke en uiterlijke ballast.

4. Voeding: hoe werk ik daarmee?
Voedsel is leven. Als je trek hebt ga je eten, als je eet ga je leven. Zonder die trek willen we niet koken, willen we het niet opeten, willen we niet op avontuur, willen we niet vooruit. Verlies van levendigheid is verlies van inspiratie en energie. Voedsel stimuleert ons. Voor groei, gezondheid, beweging. Ontdek wanneer en waarom jij welk (on)stoffelijk voedsel tot je neemt en wat je daaraan wenst bij te stellen.

5. Levenskunst: hoe werk ik daarmee?
Soms is je psyche je tredmolen die je gevangen houdt in gewoontes en gedachten die maar niet willen veranderen. Een andere keer is je psyche de plek van oneindige mogelijkheden en inspiratie voor levenslust. Die paradox kan ons frustreren, vermoeien of verwarren. Een leuke manier om verdraagzaam met die psyche te leven is je vermogen tot autonoom handelen te bevorderen.
Dit geeft je een goed gevoel: zelfbeschikking.
 Met zelfbeschiking overzie je weer je (on)mogelijkheden en kun je betere keuzes maken waar je achter staat. Meer zelfbeschikking geeft ons meer ruimte in gevoel en gedachten. En dat creëert weer een gevoel van diepere rust.
Het is dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe ze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. Ik gebruik hier veel massagetechnieken voor, ondersteund door een goede ademhalingstechniek.